Buiten de Paaltjes

‘Buiten de Paaltjes’ is een gespreksgroep van gelovige ongelovigen en van ongelovige gelovigen. De gesprekken gaan buiten de paaltjes van gevestigde kerkelijke tradities en vanzelfsprekende geloofswaarheden. De een heeft niets met de kerk, maar is nieuwsgierig naar wat gelovigen bezig houdt. De ander is uit de kerk weg gegroeid, maar mist de inspiratie van vroeger. Voor weer een ander is de kerk zo veel groter dan het ledenbestand, het gebouw en het eigen aanbod van activiteiten. De gesprekken vinden eens in de zes weken plaats bij een van de deelnemers thuis.

In het seizoen 2017 – 2018 buigt de groep zich over het boek De Heilige Strijd van Beatrice de Graaf en over artikelen, bijbelteksten en essays die de groep aanspreken.

De data: 4 april, 9 mei en 6 juni 2018
Voor meer informatie: Josha Veger (j.veger@nieuwekerk.org) of Evert Jan Veldman (e.j.veldman@nieuwekerk.org)